LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996
Legea locuinței
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.114 din 11 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 254/21 oct. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 393/31 dec. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: H. nr.860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr.5/1973 privind administrarea fondului locativ și raporturile dintre proprietari și chiriasi
  D. nr.387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociatiei locatarilor
  D. nr.256/1984 privind imbunatatirea regimului de construire a locuințelor și modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuințelor
Modifică: L. nr.5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriasi (abrogata succesiv)
abrogă cu excepția cap. 4 și a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeași lege, exclusiv dispozițiile referitoare la suprafețele locative proprietate personală;
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
De văzut și: D.C.S.J. nr.III/2002 DECIZIA nr. III din 2 decembrie 2002
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.496/1996 pentru promulgarea Legii locuinței
Modificată: O.U.G. nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuintei nr.114/1996

dispune republicarea
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
Referită de: O. nr.139/N/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind constituirea, inregistrarea și functionarea asociatiilor de proprietari (abrogat prin H.G. nr.400/2003)
Modificată: L. nr.196/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 393/31 dec. 1997 text
Modificată: O.U.G. nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (scoasa din evidenta; respinsa prin L. nr.603/2002)
modifică art. 69 și anexa nr. 2
  L. nr.145/1999 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
modifică art. 7 alin. (2), art. 20 alin. (1) și (5), art. 27, art. 34 alin. (2) lit. b, art. 35 alin. (2), art. 42 alin. (1), art. 48 lit. d, art. 58 alin. (2) și (3), art. 69, anexa nr. 2; introduce alin. (3) și (4) la art. 5, alin. (2) la art. 13, alin. (9) la art. 20, art. 351, alin. (2) la art. 56, alin. (4) și (5) la art. 59, alin. (4) la art. 62; abrogă art. 7 alin. (3) și (4), art. 70
  O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
abrogă la 1 ian 2000 prevederile art. 63 alin. (1)
la 1 ianuarie 2000
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă art. 5 alin. (1), art. 6, art. 12 alin. (2)
  O.U.G. nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (abrogata; respinsa prin L. nr.285/2001)
abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.345/2002)
abrogă art. 5 alin. (3)
  O.U.G. nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
modifică art. 5 alin. (2) și (4); introduce un alineat la art. 7 după alin. (2)
  O.U.G. nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996
modifică art. 20 alin. (1), alin. (7) și (8); introduce un nou alineat după alin. (9) al art. 20
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 98/2000
  L. nr.330/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 98/2000
  O.G. nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
abrogă art. 62 alin. (2)-(4)
  L. nr.603/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 44/1998
  H.G. nr.496/2004 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenției de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996
modifică cuantumul prevazut la art.7 alin.(2)
  O.U.G. nr.42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării
- abroga, la data intrarii în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A., art. 20
  L. nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (abrogata prin L. nr.196/2018)
- abrogă art. 35 alin.3, art.351, art.36, art.64, art.69, anexa nr. 2
  O.U.G. nr.57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
- modifică art. 42 alin. 1, art.43; abrogă art.42 alin. 2
  O.U.G. nr.210/2008 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
- introduce lit. i) și j) la art. 2, alin. 5 și 6 la art. 5, art. 101, art. 351, art. 651 și completează anexa nr. 1
  L. nr.170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
- modifică art. 101
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 21-33
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 10 paragrafele 2 și 3
  L. nr.143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
- introduce lit. f1) la art. 2 și cap. VII1 cu art. 561-569
  L. nr.45/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei
- modifică art. 50
  L. nr.253/2022 pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996
- modifică art. 2 lit. f), art. 43, art. 48 si art. 55; introduce art. 151


Duminică, 26 mai 2024, 02:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.