LEGE nr.115 din 16 octombrie 1996
privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.115 din 16 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 263/28 oct. 1996 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
  H.G. nr.473/1993 privind declararea averilor de catre functionarii publici din cadrul autoritatilor puterii executive
Modifică: L. nr.58/1991 Legea privatizarii societatilor comerciale (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
abrogă art.69
  L. nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (abrogata prin L. nr.373/2004)
abrogă art. 68 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.501/1996 pentru promulgarea Legii privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
Modificată: L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică titlul, art.1, art.2, art.4, art.6 alin. (1), (3) si (4), art.14 alin.(2), art.21 alin. (1), art.26 alin. (1), art.32, art.38; abrogă art.5 alin. (2), art.37; înlocuiește anexa privind declaratia de avere si sintagmele: -Ministerul Finantelor cu Ministerul Finantelor Publice; - Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii si Cultelor; - Parchetul General cu Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie; - Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lânga Curtea Suprema de Justitie; - primul-procuror al parchetului de pe lânga curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel. Titlu nou: Lege pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici
  O.U.G. nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
modifică anexa
  O.U.G. nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției
modifică art.6 alin. (4), art.9 alin. (2) lit.a), art.14 alin. (2), art.22 lit.a); introduce art.61; înlocuiește anexa privind declaratia de avere
dispune republicarea
  O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (abrogata prin L. nr.176/2010)
înlocuiește anexa
  L. nr.158/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (abrogata prin L. nr.176/2010)
- aproba O.U.G. nr. 14/2005
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), art.20; abrogă art.1, art.2, art.3 alin. (2) și (3), art.4, art.5, art.6 alin. (3) și (4), art.61, art.8, art.9, art.11-13, art.14 alin. (1), art.16 alin. (2), art.21, art. 22, art.35, art.36; înlocuiește sintagma " comisia de cercetare" cu " Agenția Națională de Integritate"
  O.U.G. nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică art. 20
  L. nr.94/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 49/2007 și modifică art. 20
Vezi si: D.C.C. nr.453/2008 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
Modificată: L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 10, art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3); introduce art. 101 -104; abrogă art. 3, art. 14 alin. (2), art. 24


Duminică, 26 mai 2024, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.