LEGE nr.119 din 16 octombrie 1996
cu privire la actele de stare civilă
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.119 din 16 octombrie 1996
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 282/11 noi. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 743/2 noi. 2009
  M.Of. nr. 339/18 mai. 2012
Functie activa:
Abrogă: D. nr.278/1960 cu privire la actele de stare civilă
  H.C.M. nr.2.290/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la regimul actelor de stare civilă
  H.G. nr.616/1993 privind modificarea unor dispozitii privind sanctiunile contraventionale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.505/1996 pentru promulgarea Legii cu privire la actele de stare civilă
Referită de: M. nr.1/1997 METODOLOGIA pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila
Modificată: L. nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică art. 31, art. 62 alin. (2), anexa nr. 1B; introduce art. 281, lit. r la art. 62 alin. (1)
  O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
modifică în mod corespunzător
  L. nr.479/2002 privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică art. 62 alin. (2)
  L. nr.94/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
modifică art. 3 alin. (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1), art. 43 alin. (3) si (4), art. 63, art. 64; introduce alin. (2) si (3) la art. 42; abrogă art. 26 alin. (4), art. 46; înlocuiește denumirea "Departamentul pentru Administratia Publica Locala" cu "Ministerul Administratiei si Internelor", iar denumirea "Arhivele Statului" se înlocuiește cu denumirea "Arhivele Nationale".
dispune republicarea
  O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
modifică art.66; denumirile "autoritate a administratiei publice locale" si "autoritati ale administratiei publice locale" se înlocuiesc cu "serviciul public comunitar local de evidenta persoanelor", respectiv "servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor", iar denumirea "autoritati ale administratiei publice judetene" se înlocuiește cu "servicii publice comunitare judetene"; în cuprinsul alineatului (1) al art.38, termenul "politie" se înlocuiește cu "serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor"
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
modifică în mod corespunzator, la 1 ian. 2005, dispozitiile referitoare la înregistrarea nasterii copilului abandonat de mama în spital
  L. nr.520/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
aprobă cu modificări O.U.G. nr.50/2004
dispune republicarea
  L. nr.117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 22, art. 23, art. 57, art. 58, art. 62 alin. (1) lit. o); introduce alin. (31) la art. 43, art. 571; abrogă art. 73
  L. nr.201/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 3 alin. (1) și alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 8 alin. (1), (3) și (7), art. 9, art. 11 alin. (3), (5) și (7), art. 12 alin. (2), art. 16 partea introductivă, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (3), art. 19, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29 alin. (2), art. 34, art. 38, art. 39 alin. (1) și (3), art. 40 alin. (2), art. 43 alin. (1) și (3), art. 43 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 571 alin. (1) și (2), art. 60 alin. (2), art. 61, art. 62 alin. (1) lit. d), art. 63, art. 68, art. 69, art. 71 alin. (1), art. 72; introduce lit. d) la art. 3 alin. (2), alin. (8) la art. 11, alin. (2) și (3) la art. 33, alin. (21) la art. 40, alin. (32) la art. 43, art. 431, art. 441, art. 442, alin. (2) la art. 74; abrogă art. 57 alin. (4), art. 571 alin. (4)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 743/2 noi. 2009
Modificată: L. nr.236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 44 alin. (5)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 7, art. 14 și art. 15
  O.U.G. nr.80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 2, art. 9, art. 16, art. 18, art. 21 alin. (2), art. 23, art. 27 alin. (2), art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (4), art. 39, art. 42 partea introductivă, art. 44 alin. (2) și (5), art. 50, art. 51, art. 56, art. 66 alin. (1) lit. n), art. 69, art. 75 alin. (1); introduce alin. (3) și (4) la art. 27, alin. (7) la art. 44, alin. (4) la art. 60, alin. (11) și (21) la art. 61; înlocuiește denumirea "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" cu denumirea "Ministerul Justiției"
dispune republicarea
Promulgată: D. nr.946/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Modificată: L. nr.271/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 2 946. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 26 alin. (3)
  L. nr.272/2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 3 alin. (3)
  L. nr.61/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 9 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1) și (2), art. 27 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (2), art. 69 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 9, alin. (4) și (5) la art. 39; abrogă art. 69 alin. (3)
Republicare: M.Of. nr. 339/18 mai. 2012
Modificată: L. nr.213/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 36 alin. (4), art. 41 alin. (5); introduce art. 391, alin. (51) la art. 41
  L. nr.295/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 3 alin. (3); introduce alin. (61) la art. 41
  L. nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative
- modifică art. 23 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 14, art. 16, art. 30; introduce art. 141 - 143, art. 211, art. 212; abrogă art. 17, art. 18
  L. nr.14/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică art. 142 alin. (2), art. 41 alin. (5) și (51), art. 63 alin. (1) lit. e), modifică și înlocuiește anexele nr. 1A și 2A; introduce alin. (21)-(23) la art. 142, alin. (52)-(54), alin. (62) și (63) la art. 41 și alin. (2) la art. 76
  L. nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 24 alin. (2)
  L. nr.208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.28/2021 DECIZIA nr. 28 din 6 decembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
Modificată: L. nr.105/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
- modifică la cap. I titlul sect. 1, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1) si (7), art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13 alin. (2), art. 14, art. 142 alin. (1), (2) si (4), art. 15 alin. (3), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (3), art. 21, art. 22, art. 23 alin. (1) si (3), art. 25 alin. (1) - (3), art. 26, art. 27, art. 30, art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (1) partea introductivă, art. 33, art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (1) si (2), art. 38 alin. (1), (2) si (3), art. 39, art. 391 alin. (1) si (2), la cap. II titlul sect. a 4-a, art. 41, art. 43 lit. a), h) si i), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 54 alin. (1), art. 57 alin. (1) si (2), art. 58 alin. (1), art. 59, art. 61 alin. (1) si (2), art. 62, art. 63 alin. (1) lit. d), e), k), n), p) si r), art. 63 alin. (2), art. 64, art. 66, art. 69, art. 70, art. 72 alin. (1), art. 73, art. 74, art. 76 alin. (1) si anexele nr. 1A, 2A, 1B, 2B, 1C si 2C; introduce alin. (11) la art. 142, alin. (21) la art. 15, alin. (4) si (5) la art. 15, alin. (11) si (12) la art. 24, alin. (31) la art. 25, art. 311, alin. (31) la art. 36, alin. (21) la art. 38, alin. (4) la art. 391, art. 392, cap. II1 cu art. 411) - 4118, lit. j) si k) la art. 43, alin. (11) si (12) la art. 54, alin. (11) la art. 58, art. 601, alin. (21) - (23 )la art. 61, lit. a1, d1, q), s) la art. 63 alin. (1), alin. (3) la art. 63, alin. (3) la art. 72 si anexele nr. 1A1, 2A1, 1B1, 2B1, 1C1 si 2C1; abrogă art. 20 alin. (2), art. 40, art. 42 si art. 67
dispune republicarea
  O.G. nr.26/2022 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (2) si (3), art. 6 alin. (3), art. 8 alin. (4), art. 10 alin. (1), (6), (14) si (15), art. 14, art. 142 alin. (1), art. 24 alin. (11) si (12), art. 311 alin. (1), art. 32 alin. (1) partea introductivă, art. 36 alin. (1) - (3), art. 41 alin. (4) si (9), art. 413 , art. 4112 alin. (2), art. 44 alin. (1) si (2), art. 45, art. 49, art. 601 alin. (1), art. 61 alin. (23 ), art. 70, art. 72 alin. (3) si art. 73 alin. (3); introduce alin. (8) la art. 3, alin. (51) la art. 4, alin. (141) la art. 10, alin. (5) la art. 142 , alin. (31) la art. 15, alin. (31) la art. 211, alin. (3) la art. 22, alin. (6) la art. 36, alin. (11 la art. 392, alin. (31) la art. 41, alin. (121) - (124) la art. 41, alin. (3) - (5) la art. 4112, lit. j1) la art. 43, alin. (11) si (12) la art. 44, alin. (13) la art. 54 si art. 681; abrogă art. 69 alin. (4)
dispune republicarea
  O.G. nr.38/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- modifică art. 2 alin. (4), (5) si (7), art. 3 alin. (6) si (8) si art. 70; introduce alin. (41) si (42) la art. 2, lit. d) la art. 3 alin. (2), art. 581si alin. (31) la art. 69; abrogă art. 3 alin. (3) lit. b)


Marți, 23 aprilie 2024, 10:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.