ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.35 din 11 aprilie 2009
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.35 din 11 aprilie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.260/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 262/2009
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 14.04.2009
Publicare: M.Of. nr. 249/14 apr. 2009
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
- modifică art. 9 alin. (7)
  O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- modifică art. 3 alin. (5)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
- modifică art. 18 alin. (3)
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
- modifică art. 7
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 1, art. 2
  L. nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
- modifică art. 14
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. 15 lit. d) din Titlul VII
  O.U.G. nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
- abrogă art. 8 alin. (1)
  O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică (abrogata prin O.U.G. nr.98/2017)
- abrogă art. 9
  O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
- modifică art. 42
  H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective (abrogat prin H.G. nr.302/2022)
- modifică art. 33
  H.G. nr.1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină
- modifică art. 17 alin. (1) și (2)
  L. nr.339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
- modifică art. 10 alin. (3); introduce alin. (31) și (32) la art. 10
  O.G. nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
- modifică art. 27, art. 30 alin. (3)
  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- modifică art. 42
  O.U.G. nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
- modifică art. 37 alin. (2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.260/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. I pct. 1, pct. 2, art. IV pct. 1, art. IX pct. 1, art. XXII; abrogă art. XII


Duminică, 10 decembrie 2023, 00:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.