ORDIN nr.3607 din 3 aprilie 2009
al ministrului educației, cercetării și inovării privind prorogarea unor termene și perioade prevăzute în Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008 în Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008, și în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.741/2008

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.3607 din 3 aprilie 2009
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 269/24 apr. 2009
Functie activa:
Modifică: O. nr.5.741/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008
  O. nr.5.742/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010
  O. nr.5.743/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: O. nr.5.615/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012


Vineri, 01 martie 2024, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.