ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 3 iunie 2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.64 din 3 iunie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.362/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 492/2009
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 17.06.2009
Publicare: M.Of. nr. 413/17 iun. 2009
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
totodata, abrogă:
L. nr.249/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
O.G. nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
O.U.G. nr.220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
L. nr.48/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
L. nr.126/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Functie pasiva:
Referită de: O. nr.2.548/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
Aprobată cu modificări: L. nr.362/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (7)
Modificată: O.U.G. nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 lit. a) și f), art. 9 lit. a) și g), art. 10 lit. c), art. 11 lit. a); introduce alin. (11) la art. 4, art. 51, lit. i) la art. 8, lit. j) la art. 9, lit. e) la art. 10, lit. i) la art. 15 alin. (1), alin. (4) la art. 22, art. 241; înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate" cu sintagma "taxa pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate"
  O.U.G. nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
- modifică art. 4 alin. (11)
  O.G. nr.30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 8 lit. i), art. 9 lit. j), art. 10 lit. e), art. 15 alin. (1) lit. g), art. 17 alin. (3); introduce art. 171
  O.U.G. nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 41, alin. (31) la art. 5, art. 71, art. 72, alin. (6) la art. 17; abrogă art. 26 la data de 29 feb. 2012 înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3)" cu sintagma "prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și (31)"
  O.U.G. nr.26/2012 ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. 41, art. 6 alin. (3), art. 8 lit. e), art. 9 lit. f), art. 11 lit. g), art. 13, art. 17 alin. (5); introduce lit. j) la art. 8, lit. k) la art. 9, lit. f) la art. 10, art. 141, art. 172, art. 17_3; abrogă art. 51 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. g)
  L. nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2011
  O.U.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
- modifică art. 2 alin. (3) lit. j); introduce lit. l) la art. 2 alin. (3), lit. k) și l) la art. 8, cap. IV1 cu art. 174 - 178
dispune republicarea
  O.U.G. nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 13 alin. (1); introduce alin. (3) și (4) la art. 13
  O.U.G. nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 5 alin. (2) partea introductivă și lit. a) și b), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1); introduce alin. (8) la art. 12; abrogă art. 5 alin. (2) lit. c) și d)
  L. nr.223/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
- modifică art. 175 alin. (2)
  O.U.G. nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 2 alin. (3) lit. l), art. 41 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 174 alin. (2), art. 175, art. 178; introduce lit. m) la art. 8, lit. l) și m) la art. 9, art. 111, art. 179, anexele nr. 1 și 2; abrogă art. 13 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 4 alin. (11) și (4), art. 5 alin. (3), art. 8 lit. m), art. 9 lit. d), art. 111 alin. (2), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (2), art. 175 alin. (4) lit. c), art. 175 alin. (5) lit. c)-e), art. 175 alin. (8), art. 175 alin. (11) lit. B lit. d), art. 175 alin. (12), (15), (16) și (18); introduce lit. m) la art. 2 alin. (3), lit. n) la art. 8, lit. i) la art. 11, alin. (3) la art. 174, alin. (11) la art. 175, alin. (21) la art. 175, alin. (61) la art. 175; abrogă art. 175 alin. (13)
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (9) la art. 12; abrogă art. 2 alin. (3) lit. m)
  O.G. nr.12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 2 alin. (3) lit. l), art. 5 alin. (2), art. 141 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 12 alin. (9), art. 174 alin. (2) și (3), art. 175 alin. (1), art. 175 alin. (3), art. 175 alin. (6), art. 175 alin. (61 ), art. 175 alin. (11), art. 175 alin. (12), art. 175 alin. (14), art. 175 alin. (18), art. 176, art. 177 , art. 178 introduce lit. o) la art. 8, alin. (10) la art. 12, alin. (4) și (5) la art. 174 , alin. (12 ) și (13 ) la art. 175 , alin. (22 ) la art. 175 , lit. e) la art. 175 alin. (4), alin. (41 ) la art. 175 , lit. f) la art. 175 , alin. (51 ) la art. 175 , alin. (81 ) și (82 ) la art. 175 , alin. (91 ) și (92 ) la art. 175 , alin. (101 ) la art. 175 , alin. (151 - 153 ) la art. 175 , alin. (161 ) la art. 175 , alin. (171 ) la art. 175
  O.U.G. nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
- modifică art. 8 lit. o), art. 111 alin. (2), art. 175 alin. (5) lit. c), art. 175 alin. (51) lit. c); introduce lit. p) la art. 8
  O.U.G. nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 111 alin. (2); introduce lit. l1) la art. 2 alin. (3), alin. (5) și (6) la art. 13
  O.U.G. nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
- introduce lit. l2) la art. 2 alin. (3), art. 1710
  O.U.G. nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
- modifică art. 111 alin. (1); introduce alin. (8) și (9) la art. 1710
  L. nr.104/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 și modifică art. 2 alin. (3) lit. l1)
  O.U.G. nr.31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- introduce lit. q) la art. 8
  O.U.G. nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- modifică art. 14 alin. (2); introduce art. 42 și alin. (21) la art. 14
  L. nr.75/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 31/2016 și introduce art. 142
  O.U.G. nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- introduce lit. c1) si c2) la art. 8, lit. c1) si c2) la art. 9, lit. a1) si a2) la art. 10, art. 143 - art. 145; abrogă art. 14 alin. (2) si (21)
  L. nr.249/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
- aprobă .O.U.G. nr. 105/2018
  L. nr.226/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene
- modifică art. 144 lit. b); introduce lit. c3) la art. 8, lit. c3) la art. 9, art. 146, alin. (3) si (4) la art. 16
dispune republicarea


Luni, 27 mai 2024, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.