HOTĂRÂRE nr.652 din 27 mai 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.652 din 27 mai 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 443/29 iun. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 790/19 noi. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- cu excepția art. 12 alin. (2) și a anexei nr. 1 care se abrogă la data emiterii ordinului prev. la art. 22 alin. (3)
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.125/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.376/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.384/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.1.267/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.1.348/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.485/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
H.G. nr.1.391/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 790/19 noi. 2009
Modificat: H.G. nr.1.563/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
- modifică art. 22 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 3; introduce art. 241
  H.G. nr.825/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 16, art. 22 alin. (1); elimină referirile la funcțiile de director general din cuprinsul hotărârii
  H.G. nr.935/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru procurori, judecători, magistrați-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor
- modifică art. 11, titlul secțiunii a 2- a a cap. III, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 23, art. 27, art. 28 alin. (1), art. 39 alin. (1); introduce pct. 41 la art. 6 pct. VIII; abrogă art. 6 pct. VI, art. 241; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.172/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 3; introduce pct. 9 la art. 6 pct. II, art. 361
  H.G. nr.508/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 5 lit. a), art. 6 pct. II subpct. 5 și 7, art. 6 pct. III subpct. 4, art. 6 pct. IV subpct. 1, art. 6 pct. VII subpct. 4, art. 6 pct. VIII subpct. 1, art. 11, titlul secț. a 2-a de la cap. III, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 35 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 3; introduce alin. (3) la art. 26, art. 281; abrogă art. 5 lit. b), art. 6 pct. III subpct. 7, art. 6 pct. IV subpct. 3; înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.1.056/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Justitiei
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.164/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 6 pct. VII subpct. 12, art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (3), art. 39; introduce art. 141; înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.158/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și a Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor
- modifică art. 22, art. 27, anexa nr. 1, anexa nr. 3
  H.G. nr.574/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 22; introduce pct. VII1 la art. 6; abrogă art. 6 pct. VII subpct. 7, art. 28; înlocuiește anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.865/2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.137/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justitiei
- modifică art. 6 pct. IV subpct. 1 și 2, art. 22, art. 35, anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.745/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 34 alin. (1) și (2), anexa nr. 3
  H.G. nr.486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcționare a instituțiilor din sistemul justiției
- modifică art. 22, anexa nr. 1, anexa nr. 2
  H.G. nr.772/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 11 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a capitolului III, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 22, anexa nr. 3; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.328/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 6 pct. V subpct. 1, art. 22, art. 34 alin. (4); înlocuiește anexa nr. 1; modifică anexa nr. 2; modifică și completează anexa nr. 3; introduce lit. e1) la art. 5, subpct. 41 la pct. VII al art. 6, subpct. 42 la pct. VIII al art. 6; abrogă art. 6 pct. II subpct. 7
dispune republicarea
  H.G. nr.358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto și a modului de utilizare a acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/l2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- introduce art. 362; completează anexa nr. 3
  H.G. nr.674/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr.2
  H.G. nr.756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 281 alin. (1) și anexa nr. 3
  H.G. nr.14/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.466/2020)
- modifică art. 11 alin. (2), titlul secțiunii a 2-a a capitolului III , art. 16, art.18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) și anexele nr. 1 și 3; introduce art. 363.
  H.G. nr.893/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.438/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 27 și anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 22
  H.G. nr.466/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 6 pct. II subpct. 1, art. 9, art. 141, art. 16, art. 18 alin. (3), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 39, modifică si înlocuieste anexa nr. 1 si modifică anexa nr. 3 ; introduce subpct. 11 si 12 la art. 6 pct. II, subpct. 43 la art. 6 pct. VIII, alin. (12) si (13) la art. 22 si art. 271; abrogă art. 363
  H.G. nr.938/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.585/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art. 6 pct. V subpct. 2; modifică si înlocuieste anexa nr. 1; introduce art. 272
dispune republicarea
  H.G. nr.9/2023 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si a anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto si a modului de utilizare a acestuia, precum si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei
- modifică anexa nr. 3


Joi, 01 iunie 2023, 05:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.