LEGE nr.261 din 7 iunie 2009
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.261 din 7 iunie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 192/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 493/16 iul. 2009
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- la data de 17 oct. 2009, modifică art. I pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 31, 34 și 41, art. VII; introduce pct. 31, 41-44, 51, 141-143, 181-183, 191, 221, 231, 232, 251, 261, 281, 301-304, 311, 331, 332, 341-343, 381-383, 411-414 la art. I, alin. (2) la art. II; abrogă art. VIII
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- la data de 17 oct. 2009, aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 214/2008 și modifică art. 2 alin. (2) și alin. (21), art. 3, art. 4 lit. a) pct. 2, lit. c) pct. 2 și lit. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), (11), (4) și (6), art. 7 alin. (1) lit. b), d) și f), alin. (12), alin. (3), alin. (9), alin. (10), alin. (152), alin. (16), alin. (20) și alin. (21), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) lit. h), art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. g) și h) și alin. (2), art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1), (3), (4), (6) și (7), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (3), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (3), alin. (31) și alin. (6), anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce lit. a1)-a3) la art. 2 alin. (4), alin. (5) la art. 4, alin. (31), (161) și (201) la art. 7, alin. (3) la art. 8, lit. m) la art. 11 alin. (1), lit. d) la art. 24 alin. (1), lit. h1) la art. 26 alin. (1), alin. (11) la art. 45, art. 471; abrogă art. 4 lit. f),art. 4 alin. (4), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 301; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "verificator tehnic" cu sintagma "verificator de proiecte"
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- abrogă art. 48 lit. d)
  O.U.G. nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. II și III
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.142/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții


Duminică, 29 ianuarie 2023, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.