LEGE nr.287 din 17 iulie 2009
privind Codul civil
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.287 din 17 iulie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 305/2009
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 prin Legea nr. 71/2011)
Observatii:A se vedea art. 1175 din D(L) 1655/1864 - ale cărui dispoziții au fost preluate de art. 1.289-1.294 din Codul civil, dispoziții care se aplică numai în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil, conform art. 109 din L. nr. 71/2011.
Publicare: M.Of. nr. 511/24 iul. 2009
Rectificare: M.Of. nr. 427/17 iun. 2011
  M.Of. nr. 489/8 iul. 2011
Republicare: M.Of. nr. 505/15 iul. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 246/29 apr. 2013
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.212/2009 pentru promulgarea Legii privind Codul civil
Modificată: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6, art. 10, art. 11, art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 31, art. 33 alin. (3), art. 42 denumirea marginală și alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 45, denumirea cap. II din titlul II al cărții I, art. 58 denumirea marginală și alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 87, art. 89 alin. (2), art. 93, art. 95, art. 100 alin. (4), art. 107, art. 108 alin. (1), art. 109, art. 111 lit. c), art. 129 alin. (1) și (3), art. 130 alin. (3), art. 166, art. 170, art. 175, art. 212 alin. (2), art. 216 alin. (1), art. 252, art. 253 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 265, art. 266 alin. (2), art. 274 alin. (3), art. 297, art. 302, art. 303 alin. (1), art. 306 alin. (2), art. 322 alin. (1), art. 324 alin. (4), art. 333 alin. (1), (2) și (4), art. 334 alin. (1) și (2), art. 338, art. 348, art. 349, art. 357 alin. (1), art. 367 lit. a) și b), art. 374 alin. (1), art. 375, art. 376, art. 398 alin. (2), art. 454 alin. (1), art. 459, art. 463 alin. (1) lit. a), art. 465, art. 467, art. 472, art. 476, art. 556 alin. (3), art. 557 alin. (1), art. 563 alin. (4), art. 577 alin. (2), art. 591 alin. (2), art. 597, art. 662 alin. (2), art. 743 alin. (3), art. 763, art. 773, art. 780 alin. (1), art. 781, art. 782, art. 784 alin. (1), art. 785 denumirea marginală, art. 786 alin. (1), art. 788 alin. (1), art. 793 alin. (1), art. 798 alin. (1), art. 869, art. 880 alin. (1), art. 883 alin. (1), art. 885 alin. (2), art. 888, art. 890 alin. (1) și (5), art. 899 alin. (2), art. 907 alin. (3), art. 908 alin. (1) pct. 1 și alin. (3), art. 920 alin. (1) lit. b), art. 967 alin. (1), art. 990 alin. (4), art. 993, art. 994, art. 996 alin. (2) și (3), art. 1011 alin. (4), art. 1020, art. 1046, art. 1049, art. 1069 alin. (1), art. 1072 denumirea marginală, art. 1073, art. 1076 alin. (2), art. 1089, art. 1090 alin. (1), art. 1091 alin. (5), art. 1097 alin. (5), art. 1112, art. 1114 alin. (3) lit. b), art. 1120 alin. (1), art. 1125, art. 1126, art. 1127 alin. (1), art. 1133 alin. (1), art. 1136, art. 1152 denumirea marginală și alin. (1), art. 1166, art. 1174 alin. (4), art. 1178, art. 1179 alin. (1) pct. 2-4, art. 1193 alin. (2), art. 1202, art. 1213, art. 1214 alin. (3), art. 1217, art. 1222 alin. (3), art. 1223, art. 1238 alin. (1), art. 1246, art. 1254, art. 1263 alin. (4), art. 1264, art. 1271, art. 1272 denumirea marginală și alin. (1), art. 1275 alin. (1) și (3), art. 1282 alin. (2), art. 1290, art. 1291, art. 1304 alin. (1), art. 1308 alin. (2), art. 1310, art. 1318 alin. (2), art. 1319, art. 1338 alin. (2), art. 1342 alin. (1), art. 1345, art. 1347, art. 1352, art. 1353, art. 1357 alin. (1), art. 1358, art. 1371 denumirea marginală, art. 1372 alin. (3), art. 1377, art. 1378, art. 1380, art. 1385 alin. (4), art. 1408 alin. (2), art. 1417 alin. (2), art. 1421, art. 1422, art. 1423, art. 1424, art. 1425 alin. (2), art. 1431 alin. (2), art. 1432 alin. (1) și (4), art. 1464 alin. (2), art. 1468 alin. (2), art. 1482 alin. (1), art. 1483 alin. (1), art. 1493, art. 1494 alin. (2), art. 1515, art. 1522 alin. (4), art. 1523 alin. (3), art. 1524, art. 1530, art. 1531 alin. (2), art. 1532 alin. (2), art. 1534 alin. (2), art. 1535 alin. (3), art. 1544 alin. (2) și (3), art. 1547, art. 1549 alin. (2), art. 1550, art. 1552 alin. (3), art. 1557, art. 1566 alin. (2) lit. b), art. 1578 alin. (1) lit. b), art. 1603 alin. (2), art. 1611 alin. (2), art. 1612, art. 1633, art. 1640 alin. (1), art. 1641, art. 1642, art. 1643 denumirea marginală și alin. (1), art. 1645, art. 1647 alin. (1), art. 1649, art. 1654 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 1669 alin. (1), art. 1678, art. 1690 alin. (3), art. 1707 alin. (2), art. 1709 alin. (1), art. 1718 alin. (1), art. 1725 denumirea marginală, art. 1726 denumirea marginală și alin. (3), art. 1727 alin. (2), art. 1728 denumirea marginală, art. 1730 alin. (3), art. 1754, art. 1762 alin. (1), art. 1772, a rt. 1778 alin. (3), art. 1783, art. 1784 alin. (2), art. 1785 lit. a), art. 1788 alin. (3), art. 1790 alin. (2), art. 1795 denumirea marginală, art. 1798, art. 1812 alin. (1), art. 1813 alin. (2), art. 1815, art. 1817, art. 1830 alin. (1), art. 1834, art. 1872, art. 1873, art. 1875, art. 1879 alin. (1)- (3), art. 1920 alin. (2), art. 1921 alin. (2), art. 1922, art. 1925, art. 1933, art. 1934 alin. (1), art. 1946 alin. (1), art. 1954 denumirea marginală, art. 1958 alin. (1), art. 1967, art. 1969, art. 1976 alin. (1) și (2), art. 1981 alin. (2) și (3), art. 2033, art. 2057 alin. (3) și (4), art. 2058 alin. (1), art. 2097 alin. (2), art. 2115 alin. (4), art. 2116 alin. (1), art. 2119 alin. (1), art. 2120 alin. (3), art. 2137, art. 2155 alin. (2), art. 2156 denumirea marginală, art. 2157 alin. (2), art. 2158, art. 2180 alin. (1), art. 2181, art. 2183 alin. (2), art. 2246, art. 2247 denumirea marginală, art. 2251 alin. (2), art. 2256 alin. (1), art. 2263 alin. (3), art. 2165, art. 2193, art. 2195 alin. (1) și (2), art. 2196, art. 2197 alin. (2), art. 2198 alin. (1) și (3), art. 2212, art. 2273 alin. (1), art. 2274, art. 2281 denumirea marginală, art. 2290 alin. (2), art. 2292, art. 2321 alin. (1), (3) și (4), art. 2322 alin. (1), art. 2339 alin. (1), art. 2341, art. 2351, art. 2360 denumirea marginală, art. 2378 alin. (1), art. 2383, art. 2384 alin. (1), art. 2385 denumirea marginală, art. 2386 pct. 1 și 4, art. 2387, art. 2391 alin. (3), art. 2392, art. 2398, art. 2400 denumirea marginală, art. 2404, art. 2407, art. 2410 alin. (1), art. 2413 alin. (1), art. 2420, art. 2422, art. 2423, art. 2427 denumirea marginală și alin. (1) și (3), art. 2431, art. 2440 alin. (1), art. 2442 alin. (3), art. 2443 denumirea marginală și alin. (1) și (2), art. 2445 alin. (1), art. 2445 alin. (2), art. 2451 lit. e), art. 2452 alin. (2), denumirea pct. III din secțiunea a 2-a a cap. IV titlul XI din cartea a V- a, art. 2460 denumirea marginală și alin. (2), art. 2461, art. 2462 denumirea marginală și alin. (1), art. 2463, art. 2474 alin. (2), art. 2475 alin. (2), art. 2476 alin. (1), art. 2477 denumirea marginală, art. 2480, art. 2485 alin. (1), art. 2495, denumirea cărții a VI-a, art. 2506, art. 2513, art. 2515 alin. (4), art. 2520 alin. (1) pct. 1 și 6 și alin. (2), art. 2525, art. 2526, art. 2532 pct. 7, art. 2537 pct. 2 și 3, art. 2539 denumirea marginală și alin. (3), art. 2541 alin. (6), art. 2547, art. 2559 alin. (1), art. 2570, art. 2575, art. 2578 alin. (1) și (3), art. 2579 alin. (1), art. 2585 alin. (2), art. 2587 alin. (2), art. 2589 alin. (2), art. 2591 alin. (2), art. 2592, art. 2600 alin. (1) lit. c) și d), art. 2601 partea introductivă, art. 2605 alin. (1), art. 2608, art. 2627, art. 2634 alin. (2) și (3), art. 2636, art. 2642 alin. (3), art. 2645 alin. (4); introduce alin. (2) la art. 44, alin. (4) și (5) la art. 114, alin. (4) la art. 130, alin. (3) la art. 150, alin. (3) la art. 323, alin. (2) la art. 360, lit. d) la art. 452, alin. (3) la art. 477, alin. (9) la art. 566, alin. (5) la art. 658, alin. (11) și (12) la art. 788, alin. (3) la art. 878, alin. (6) la art. 1117, alin. (4) la art. 1552, alin. (3) la art. 1635, alin. (11) la art. 1709, alin. (2) la art. 2126, alin. (3) la art. 2164, alin. (4) la art. 2443, alin. (11) la art. 2445, lit. d) la art. 2446 alin. (1), alin. (2) la art. 2519, alin. (4) la art. 2539; abrogă art. 46 alin. (1), art. 1152 alin. (3), art. 1270 alin. (3), art. 1448 alin. (3), art. 1823 alin. (4), art. 2342 alin. (1) pct. 3, art. 2409 alin. (4); înlocuiește, în cuprinsul Codului civil, cu excepția art. 535, termenul "necorporal" cu termenul "incorporal", în cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) și art. 991, expresia "lovite de nulitate relativă" cu termenul "anulabile", în cuprinsul ar t. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1064 alin. (2), art. 1248 alin. (4), art. 1251 și art. 1252, expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" cu termenul "anulabil/anulabilă", după caz, în cuprinsul Codului civil, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ", în cuprinsul Codului civil, termenul "comunitar/comunitare" cu termenul "Uniunii Europene", în cuprinsul Codului civil, termenul "bancă" și expresiile "instituție bancară" și "societate bancară" cu expresia "instituție de credit", în cuprinsul art. 1186 alin. (2), art. 1191 alin. (1), art. 1196 alin. (2), art. 1200 alin. (2), art. 1240 alin. (2), art. 1266 alin. (2), art. 1494 alin. (1), art. 1495 alin. (1) și art. 2014 alin. (2), expresia "practicile stabilite între părți" cu expresia "practicile statornicite între părți"
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 427/17 iun. 2011
  M.Of. nr. 489/8 iul. 2011
Republicare: M.Of. nr. 505/15 iul. 2011
Modificată: L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 658
Rectificare: M.Of. nr. 246/29 apr. 2013
Modificată: L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 2504 alin. (1)
  O.U.G. nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 2445 alin. (1)
  L. nr.17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 2445 alin. (1)
Vezi si: D.C.C. nr.534/2018 DECIZIA referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 277 alin. (2) și (4) din Codul civil
- art. 277 alin. (2) și (4) sunt constituționale în măsura în care permit acordarea dreptului de ședere pe teritoriul statului român, în condițiile stipulate de dreptul european, soților- cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și/sau cetățeni ai statelor terțe - din căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate într-un stat membru al Uniunii Europene
Referită de: Decizie nr.6/2019 DECIZIA nr. 6 din 11 februarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 1.616—1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) și (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529—531
  Decizie nr.13/2019 DECIZIA nr. 13 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 579 alin. (1), art. 577 alin. (2)
  Decizie nr.19/2019 DECIZIA nr. 19 din 3 iunie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 2.526
Modificată: D.C.C. nr.601/2020 DECIZIA nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 164 alin. (1) (termenul se împlineste la 12 martie 2021) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.601/2020 DECIZIA nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil
- art. 164 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.74/2020 DECIZIA nr. 74 din 16 noiembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 2.517 si urm.
  Decizie nr.28/2021 DECIZIA nr. 28 din 6 decembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.6/2022 DECIZIA nr. 6 din 7 martie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 670 alin. (2)
Modificată: L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 41 alin. (2) si (3), art. 42 denumirea marginală, art. 43 alin. (1) lit. b) si alin. (2)-(4), art. 44, art. 46, art. 48, art. 80 alin. (1), art. 92 denumirea marginală si alin. (4), art. 104 denumirea marginală, art. 106 alin. (2), art. 110, art. 111 lit. d), art. 113 alin. (1) lit. a), art. 114, art. 119 alin. (1), art. 146 alin. (3), cartea I titlul III titlul cap. III, art. 164, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art.177, art. 180 alin. (2), art. 185, art. 211 alin. (1), art. 275, art. 276, art. 293 alin. (1), art. 296, art. 299, art. 300, art. 337 denumirea marginală si alin. (1), art. 371 alin. (2), art. 375 alin. (3), art. 429 alin. (3), art. 430 alin. (2), art. 437 alin. (2), art. 463 alin. (1) lit. a), art. 507, art. 846 lit. f) si g), art. 848 denumirea marginală si alin. (1), art. 902 alin. (2) pct. 1, art. 1080 alin. (1) lit. a), art. 1085 lit. d), art. 1144 alin. (2), art. 1205, art. 1263 alin. (3) si (4), art. 1366, art. 1372 denumirea marginală si alin. (1), art. 1925, art. 1938 lit. a), art. 2009, art. 2016 alin. (2), art. 2030, art. 2035, art. 2063 si art. 2109; introduce alin. (11) la art. 41, alin. (3) la art. 42, alin. (3)-(5) la art. 104, alin. (2) la art. 118, alin. (4) la art. 182, alin. (2) la art. 286, alin. (11) la art. 370, alin. (11) la art. 503, par. 31 la cartea a V-a titlul IX cap. IX sect. a 2-a cu art. 20291-202910 si alin. (4) la art. 2031; abrogă art. 374 alin. (2)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.1/2023 DECIZIA nr. 1 din 13 martie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 253 alin. (1) lit. c)
  Decizie nr.7/2024 DECIZIA nr. 7 din 5 februarie 2024 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 324 alin. (1) si (4)


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 20:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.