ORDONANȚĂ nr.15 din 26 august 2009
privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.15 din 26 august 2009
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.369/2009 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 474/2009
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 598/31 aug. 2009 text
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) și (3)
  O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- abrogă art. 4 alin. (2)
  O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. 2 alin. (2) lit. l) și m), art. 10 alin. (1), art. 22 lit. e), art. 23, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 33, art. 34 alin. (6); introduce o liniuță, după liniuța a nouăsprezecea, la art. 2 alin. (2) lit. c), art. 101, art. 301; abrogă art. 20 alin. (8)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.369/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- modifică art. I pct. 10; introduce pct. 5 la art. III


Marți, 05 martie 2024, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.