ORDIN nr.1.030 din 20 august 2009
al ministrului sănătății privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.030 din 20 august 2009
Emitent: Ministerul Sănătății
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 603/1 sep. 2009
Functie activa:
Abrogă: O. nr.117/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
  O. nr.857/2004 ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman
  O. nr.972/2005 al ministrului sănătății pentru abrogarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, cu modificările și completările ulterioare
Modifică: O. nr.914/2006 al ministrului sănătății publice pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
  O. nr.1.338/2007 al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.251/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.1.185/2012 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.677/2015 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.146/2017 al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.15/2020 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei
  O. nr.178/2020 al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației și a Ordinului ministrului sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
  O. nr.257/2021 al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenaiare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei
  O. nr.458/2023 al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfăsoară activităti cu risc pentru starea de sănătate a populatiei
  O. nr.1.992/2023 al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, autorizarea, dotarea, functionarea si înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum si pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizatiilor de liberă practică pentru personalul care desfăsoară servicii publice conexe actului medical


Joi, 28 septembrie 2023, 01:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.