LEGE nr.317 din 13 octombrie 2009
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.317 din 13 octombrie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 363/2008
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 708/21 oct. 2009
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. b), f) și j), art. 2 pct. 2, 3, 7-9, 11-13, 18, 24, 25, 27, 28, 29 și 37, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, titlul secțiunii 1, art. 8 partea introductivă și lit. d) și e), art. 9, art. 10 alin. (1) și (4), art. 12 alin. (1) și (6), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 18, art. 20, titlul secțiunii a 5- a, art. 23, art. 24 partea introductivă și lit. f), art. 25 alin. (1), art. 28, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (3), art. 36, art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1) și (3), art. 44 alin. (1) lit. e) și alin. (2) partea introductivă, art. 45 alin. (4), art. 46, art. 47 partea introductivă și lit. c), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (1) partea introductivă și lit. b), alin. (2) și (4), art. 52 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 54, art. 56 alin. (1) și (3), art. 58, art. 59 partea introductivă și lit. d), art. 60 lit. a)- d), art. 61 lit. a) și b), art. 62 lit. a) și b), art. 63 lit. c) și l), art. 64 partea introductivă și lit. a), c), d), g), j) și m), art. 65 alin. (1) lit. b), art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 70; introduce lit. l) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 1, pct. 181 , 271 și 39-47 la art. 2, alin. (3) și (4) la art. 4, lit. g) la art. 8, art. 91, art. 411, lit. j)-l) la art. 44 alin. (1), art. 461, art. 501, art. 511, lit. f) la art. 59, lit. m) la art. 63, art. 681; abrogă art. 2 pct. 4, 31, 34 și 35, art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (2) lit. d), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 39 alin. (2) și (3), art. 48, art. 57, art. 63 lit. j), art.64 lit. h)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.466/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura


Vineri, 01 martie 2024, 13:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.