ORDIN nr.643 din 22 octombrie 2009
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 132/2006 pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilități în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, precum și modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 353/2006 pentru aprobarea atribuțiilor și modalităților de funcționare ale inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene pentru realizarea activității de inspecție, precum și stabilirea zonelor în care inspectorii își desfășoară activitatea

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.643 din 22 octombrie 2009
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 750/4 noi. 2009
Functie activa:
Modifică: O. nr.132/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilități în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine (abrogat prin O. nr.354/2021)
  O. nr.353/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea atribuțiilor și modalităților de funcționare ale inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, împuternicirea inspectorilor din cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene pentru realizarea activității de inspecție, precum și stabilirea zonelor în care inspectorii își desfășoară activitatea (abrogat prin O. nr.354/2021)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.354/2021 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru nominalizarea și împuternicirea persoanelor cu atribuții în Inspecția clasificare carcase din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene în vederea realizării activității de inspecție în Sistemul național de clasificare a carcaselor, pentru stabilirea zonelor de control, cu județele arondate fiecărui inspector zonal, în care aceștia își desfășoară activitatea, precum și pentru aprobarea modului de îndeplinire a atribuțiilor de către inspectorii zonali
odata cu:
O. nr.132/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru împuternicirea inspectorilor care vor avea responsabilități în Sistemul de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine


Luni, 05 decembrie 2022, 06:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.