LEGE nr.369 din 26 noiembrie 2009
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.369 din 26 noiembrie 2009
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 474/2009
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 821/30 noi. 2009
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- modifică art. I pct. 10; introduce pct. 5 la art. III
Modifică: O.U.G. nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 15/2009 și abrogă art. 6
  O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 15/2009
  O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 15/2009 și modifică art. 301 alin. (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.731/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit


Marți, 05 martie 2024, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.