HOTĂRÂRE nr.1.417 din 18 noiembrie 2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.417 din 18 noiembrie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 843/7 dec. 2009
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.443/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiții cuprinse în Proiectul "Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului", finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la bugetul de stat
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/18
  H.G. nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu
- modifică anexele nr. IA, IB; abrogă anexele nr. II/21, III/3, III/4 și III/11
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.667/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/6
  H.G. nr.680/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând două obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora
- modifică anexa nr. I; abrogă anexa nr. II/5
  H.G. nr.68/2014 pentru modificarea anexei nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
- modifică anexa nr. II/1
  H.G. nr.1.024/2020 privind reaprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajare râu Crisul Repede, judetul Bihor"
- modifică anexa nr. I


Marți, 06 decembrie 2022, 05:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.