ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.114 din 23 decembrie 2009
privind unele măsuri financiar-bugetare
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.114 din 23 decembrie 2009
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.240/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 102/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.12.2009
Publicare: M.Of. nr. 919/29 dec. 2009
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
- modifică art. 5
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- prevederile art. 80 alin. (1) și (3) nu se aplică în anul 2010
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- prevederile art. 49 alin. (3) referitoare la creșterea alocațiilor bugetare nu se aplică în anul 2010
  O.U.G. nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
- înlocuiește anexa nr. I
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- prorogă, până la data de 1 ian. 2011, termenul prevăzut la art. 136
  O.U.G. nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
- abrogă art. 4
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- termenul prevăzut la art. III din titlul XVI de la care se aplică dispoz. art. 13 din L. nr. 304/2004 se prorogă până la data de 1 ian. 2011
  L. nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
prorogă termenul de la art. 23 până la 1 ian. 2011
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 259 alin. (3), art. 260 alin. (1) lit. a)
  L. nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
- prevederile art. 47 nu se aplică în anul 2010
  O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
Prevederile alin. (1) al art. 31se aplică până ladata de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până ladata de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător.
  L. nr.263/2008 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
- modifică art. 74, art. 102, art. 103 alin. (2)
  O.U.G. nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- modifică art. II
  L. nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
- modifică art. II; abrogă art. III
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.240/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
Modificată: O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. XII alin. (1) lit. b); abrogă art. XII alin. (1) lit. c)


Duminică, 10 decembrie 2023, 00:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.