ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.1 din 25 ianuarie 2010
privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.1 din 25 ianuarie 2010
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.30/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 103/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 27.01.2010
Publicare: M.Of. nr. 62/27 ian. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice
totodata, abrogă:
L. nr.92/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții publice
Modifică: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
- abrogă art. 10 alin. (2)
  O.G. nr.9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare și alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum și imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile și activitatile cu profil cultural
- abrogă art. 4
  L. nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
- abrogă art. 4 alin. (3) și (5)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
- abrogă art. 50 alin. (10), art. 90 alin. (5)
  O.G. nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului (abrogata prin O.U.G. nr.72/2010)
- abrogă art. 14 alin. (2), (3) și (4), art. 15
  O.U.G. nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
- abrogă art. 9 alin. (1), art. 11, art. 28-32
  L. nr.176/2000 privind dispozitivele medicale (abrogata prin O.U.G. nr.2/2014)
- abrogă art. 6 alin. (2), art. 23
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
- abrogă art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 6 alin. (2), (3) și (5)
  O.U.G. nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
- abrogă art. 4 alin. (1) și (2), art. 11
  O.G. nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
- abrogă art. 3, 5, 6, 7 și 10
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art. 688 alin. (3)
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
- abrogă art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), (3) și (4)
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- prevederile art. 21, 22, 24 și 26 rămân în vigoare până la data de 31 dec. 2010
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25%
Abrogată: L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Respinsă: L. nr.30/2012 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar


Duminică, 21 iulie 2024, 14:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.