ORDONANȚĂ nr.4 din 20 ianuarie 2010
privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.4 din 20 ianuarie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.190/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 205/2010
Publicare: M.Of. nr. 66/29 ian. 2010
Republicare: M.Of. nr. 433/13 iun. 2014
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.190/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
- modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă și alin. (4), art. 3 lit. h), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) și (3), art. 12 alin. (2) lit. f), art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (10), art. 17 alin. (3) lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 20 alin. (2) lit. a); introduce lit. ș) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 22
Modificată: O.U.G. nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 21; înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară"
  O.U.G. nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 21; introduce lit. l1) la art. 1 alin. (2); sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară" se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară"
  L. nr.219/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 81/2011 și elimină de la modificare art. 21, elimină de la înlocuire sintagma "Ministerul Administrației și Internelor, prin Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară"
  O.G. nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
- modifică art. 1 alin. (2) și (4), art. 4 alin. (1) lit. c), art. 4 alin. (1) lit. e), art. 4 alin. (4) și (5), titlul cap. IV, art. 9 alin. (1) și (2), art. 10, art. 12 alin. (3) și (4), art. 13 alin. (4), art. 14, art. 15 alin. (1), (3), (4), (9) - (11), (13) și (14), art. 16, art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 19, art. 22 alin. (1) și (3), art. 23, titlul anexei nr. 1, titlul anexei nr. 2, titlul anexei nr. 3; introduce alin. (5) și (6) la art. 9, alin. (8) la art. 12, alin. (5) la art. 13, alin. (31) la art. 22; abrogă art. 1 alin. (5), art. 3 lit. k), art. 4 alin. (1) lit. d), art. 4 alin. (8) - (10), art. 5 alin. (5), art. 11; înlocuiește anexa nr. 4; înlocuiește termenul "categoriilor" cu termenul "temelor"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 433/13 iun. 2014


Sâmbătă, 02 martie 2024, 02:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.