ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.3 din 5 februarie 2010
pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.3 din 5 februarie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.146/2010 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 158/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 19.02.2010
Publicare: M.Of. nr. 114/19 feb. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.107/1996 Legea apelor
- modifică art. 2 lit. c), art.21 alin. (1) partea introductivă și lit. a), b), e) și f), art. 22 alin. (3), art. 23 lit. a), art. 24, art. 25, art. 27 alin. (2), art. 28, art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 6 alin. (1), (3), (4), (5) și (6), art. 61 alin. (2), art. 7 alin. (2) și (4), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (2), (3), (5) și (6), art. 29 alin. (1), art. 33 alin. (2) și (7), art. 34 alin. (2) și (4), art. 35 alin. (12), (14), (5) și (6), art. 40 alin. (1) partea introductivă și lit. b) și c), art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1), (11), (14)-(19) și (2), art. 442 alin. (2) lit. f), art. 45 alin. (1), art. 47 alin. (2) partea introductivă și lit. a)-g), art. 47 alin. (4), alin. (7) lit. a), b), f), g) și j), alin. (8) lit. a), b) și e), alin. (9), art. 48 alin. (1) lit. f), g), i) și l), art. 54 alin. (1) lit. g), art. 60, art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (1), (2) și (4), art. 68 alin. (3), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) și (3), art. 78 alin. (2), art. 81 alin. (3), art. 82 alin. (1), art. 85, art. 87 pct. 1), 5), 6) și 31), art. 88 alin. (1) și (5), art. 90 lit. a), mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexele nr. 1, 11, 12, 13, 14, 3, 4; introduce lit. g1) la art. 2, art. 210-214, alin. (31) la art. 3, alin. (7) la art. 20, alin. (9) la art. 33, alin. (51) și (52) la art. 35, lit. d) la art. 43, lit. k) și l) la art. 47 alin. (7), alin. (31) la art. 49, alin. (21) la art. 53, lit. e) la art. 58 alin. (1), secțiunea 51 cu art. 761-7611 la cap. III, după secț. a 5-a, alin. (32) la art. 81, pct. 62)-64) la art. 87, anexa nr. 7; abrogă art. 62 alin. (4), art. 71 alin. (4); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice" cu sintagma "obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane", sintagma "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă", sintagma "derivații de debit" cu sintagma "derivații hidrotehnice", sintagma "nisipuri și pietrișuri" cu sintagma "agregate minerale"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
- înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă"
  H.G. nr.1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române"
- înlocuiește, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma "direcții de apă" cu sintagma "administrații bazinale de apă"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.146/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
- modifică art. I pct. 53; introduce pct. 411 la art. I, art. II1 și II2


Joi, 28 septembrie 2023, 01:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.