HOTĂRÂRE nr.144 din 23 februarie 2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.144 din 23 februarie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Index:- înființare, reorganizare, funcționare
Publicare: M.Of. nr. 139/2 mar. 2010
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
totodata, abrogă:
H.G. nr.6/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
H.G. nr.1.420/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.217/2010 privind preluarea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății a unor imobile compuse din teren și construcții, situate în municipiul Iași, precum și trecerea unei unități sanitare în subordinea Ministerului Sănătății
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.634/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 3 lit. k), art. 4 alin. (1) pct. 7, 8, 11 și 16-18, art. 7 alin. (5), art. 13 alin. (3); introduce pct. 111 la art. 4 alin. (1); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.964/2010 privind înființarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.396/2010 privind reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din subordinea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative în domeniul sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.37/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (abrogat prin H.G. nr.1.184/2014)
- modifică și completează anexa nr. 2
  H.G. nr.85/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Iași, aflate în subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.105/2011 privind desființarea și reorganizarea unei unități sanitare publice cu paturi din județul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.227/2011 privind desființarea și reorganizarea unei unități sanitare publice cu paturi din județul Mureș, aflată în subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2 lit. A
  H.G. nr.755/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică și completează anexa nr. 2; introduce pct. 53 la art. 4 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.974/2011 privind înființarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iași (abrogat prin H.G. nr.901/2012)
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.193/2011 privind revenirea la Ministerul Sănătății a managementului asistenței medicale pentru unele unități sanitare din județul Vrancea, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și completează anexa nr. 2
  H.G. nr.8/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 7 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 20; introduce anexa nr. 3; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.351/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 13 alin. (3); introduce pct. 55-62 la art. 4 alin. (1), art. 41; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.641/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.901/2012 Hotarâre pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 974/2011 privind infiintarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. loan" Iasi si pentru abrogarea pozitiei nr. 471 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.931/2012 Hotarare privind desfiintarea Sanatoriului Balnear Slanic-Moldova si reorganizarea Institutului National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.152/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (3); introduce pct. 521 la art. 4 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale (abrogat prin H.G. nr.26/2015)
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.413/2013 privind înființarea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.524/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 13 alin. (3); înlocuiește anexele nr. 1-3
  H.G. nr.993/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 13 alin. (3); introduce art. 131, art. 171; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.301/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 7 alin. (5), art. 11, art. 131 alin. (1); introduce pct. 63 la art. 4 alin. (1); abrogă art. 41; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.844/2014 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.058/2014 privind înființarea Institutului de Psihiatrie "Socola’’ lași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași
- modifică anexa nr.2
  H.G. nr.1.184/2014 privind desființarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.154/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 7 alin. (5), art. 13 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 13, alin. (5) și (6) la art. 14, art. 172; modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2;
  H.G. nr.37/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 13 alin. (3); modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3
  H.G. nr.357/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 537/2015 privind organizarea și funcționarea Institutului National de Cercetare "Cantacuzino"
- modifică art. 11, art. 13 alin. (3), anexa nr. 1 și 2
  H.G. nr.550/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 7 alin. (5), art. 8, art. 13 alin. (3) și modifică și înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.316/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și a altor acte normative în domeniul sănătății
- modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 172 alin. (1), anexa nr. 2; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce alin. (31) la art. 13, alin. (41) la art. 14;
  H.G. nr.31/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.21/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- modifică art. 7 alin. (5), art. 8, art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), modifică si înlocuieste anexa nr. 1; introduce pct. 64-67 la art. 4 alin. (1); abrogă art. 13 alin. (2), art. 13 alin. (31), art. 131
  H.G. nr.254/2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.381/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică art. 7 alin. (5), modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.840/2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.383/2021 privind prelungirea perioadei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.1.072/2021 pentru prelungirea perioadei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.496/2022 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică art. 8, art. 13 alin. (3); introduce lit. l) la art. 2; modifică si înlocuieste anexele nr. 1-3
  H.G. nr.747/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică art. 7 alin. (5); modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.1.184/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 2


Marți, 31 ianuarie 2023, 09:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.