LEGE nr.68 din 16 aprilie 2010
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.866/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licenței și brevetului de turism
  H. nr.101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România
  O. nr.2.495/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
  O. nr.2.496/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.008/2001
  O. nr.2.498/2010 al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea și completarea Normelor de acreditare a experților, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.009/2001
  H.G. nr.932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
  H.G. nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieței interne - IMI și pentru aprobarea normelor și procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI
  H.G. nr.1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism
  L. nr.270/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  H.G. nr.95/2011 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002


Duminică, 02 aprilie 2023, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.