ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.54 din 23 iunie 2010
privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.54 din 23 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.271/2018 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 592/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: prevederile art. I pct. 4, 21 și 22 se aplică de la 1 iulie 2010
Publicare: M.Of. nr. 421/23 iun. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 526/28 iul. 2010
Functie activa:
Abrogă: O. nr.202/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
Modifică: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- modifică art. 17; introduce alin. (21) - (24) la art. 202, alin. (3) la art. 203
  O.U.G. nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
- modifică titlul (Titlu nou Ordonanță de urgență privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free), art. 1, art. 2, art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5, art. 8, art. 9; introduce art. 91 - 97, introduce o anexă
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 100 alin. (1) pct. 1; introduce alin. (41) la art. 32, alin. (41) la art. 35
  L. nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate
- modifică art. 2 lit. b) pct. 16
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică denumirea art. 158, art. 177 alin. (1), art. 20621 alin. (2), art. 20621 alin. (8), art. 20623 alin. (1) lit. a), art. 20624 alin. (2) lit. g), art. 20626 alin. (1) lit. a), art. 20628 alin. (2) lit. f), art. 20630 alin. (2) lit. b), art. 20654 alin. (1), (4) și (5), art. 20669 alin. (10), anexa nr. 1de la titlul VII, art. 2961 alin. (2) lit. a), art. 2961 alin. (3); introduce art. 1582, lit. c) la art. 160 alin. (2), lit. g) la art. 20622 alin. (3), alin. (7) - (12) la art. 20622, lit. g) la art. 20623 alin. (1), alin. (7) la art. 20624, alin. (3) - (5) la art. 20626, alin. (6) la art. 20654, alin. (5) la art. 20657, lit. l) și m) la art. 2961 alin. (1)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 27, art. 129 alin. (7), art. 149 alin. (5) și (13), art. 159 alin. (4), art. 220 alin. (1) lit. c) și e), art. 233; introduce alin. (4) la art. 54, art. 2192, art. 2331; abrogă art. 94 alin. (4), art. 220 alin. (1) lit. t)
  L. nr.290/2004 LEGEA privind cazierul judiciar
- introduce alin. (3) la art. 11
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
- modifică art. 12 alin. (1) lit. l)
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
- modifică art. 2 lit. g), art. 4, art. 7
  L. nr.86/2006 privind Codul vamal al României
- modifică art. 270 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 270, alin. (2) la art. 281
  O. nr.2.007/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă și a celor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 526/28 iul. 2010
Modificată: O.U.G. nr.49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale
- abrogă art. II alin. (1)
  L. nr.271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
- abrogă art. II alin. (2) - (4) si art. III.
Aprobată cu modificări: L. nr.271/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale


Miercuri, 12 iunie 2024, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.