ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.58 din 26 iunie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.2.600/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise"
art. 83 alin. (21)
  O. nr.1475/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
art. III


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.