ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 30 iunie 2010
privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.64 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.133/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 635/2010
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 02.07.2010
Observatii:De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "cadastru general" se înlocuiește cu sintagma "cadastru".
Publicare: M.Of. nr. 451/2 iul. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 1, art. 2, art. 4 lit. e) și p), art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (15) și (16), denumirea cap.III de la titlul I, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) lit. A lit. c), art. 19 alin. (1) lit. C lit a), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 48 alin. (1), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 55 alin. (1), art. 58, art. 67, art. 69 alin. (3); introduce lit. p1) și p2) la art. 4, art. 41, alin. (4) și (5) la art. 5, alin. (17) la art. 8, art. 111 - 113, alin. (41) la art. 18, alin. (11) la art. 48, alin. (21) și (22) la art. 50, art. 501, alin. (11) și (12) la art. 55, art. 581; abrogă art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (5), art. 19 alin. (2), art. 59, art. 66 alin. (1)
dispune republicarea
Trimitere la: L. nr.148/1930 Funcționarea cărților funduare centrale pentru căile ferate și canaluri
  D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare (abrogat succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  L. nr.242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară (abrogata succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. II partea introductivă
Aprobată cu modificări: L. nr.133/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. I-III; completează art. I


Vineri, 19 aprilie 2024, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.