ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.70 din 30 iunie 2010
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.70 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.26/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 637/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: prevederile art. 8 se aplică incepând cu 1 ianuarie 2011
Publicare: M.Of. nr. 451/2 iul. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
totodata, abrogă:
L. nr.77/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
O.U.G. nr.121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
L. nr.388/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
  L. nr.181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
  O.U.G. nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
totodata, abrogă:
L. nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
Modifică: O.U.G. nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și a ajutoarelor care se acordă personalului militar
- orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum și la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.
  O.U.G. nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale
- orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum și la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- abrogă la 1 ianuarie 2011 art. 4 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
- abrogă art. 10
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
- abrogă art. 5 alin. (2) și (3)
  L. nr.173/2008 privind intervențiile active în atmosferă
- orice referire la Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- prorogă, până la data de 1 feb. 2011, termenele prevăzute la art. 18 și art. 19 alin. (2) la nr. crt. 3 coloana a 5-a și nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1
Aprobată cu modificări: L. nr.26/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
- modifică art. 17 alin. (1); abrogă art. 10; înlocuiește anexa nr. 1


Joi, 30 noiembrie 2023, 00:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.