ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.70 din 30 iunie 2010
privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
art. 2, art. 4 alin. (1)
  H.G. nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi
art. 4 alin. (1), art. 17 alin. (1)
  H.G. nr.834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (abrogat prin H.G. nr.1.188/2014)
art. 14
  O. nr.33/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 8
  H.G. nr.406/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înființării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
art. 12
  O. nr.39/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale si al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005
art. 8


Joi, 29 februarie 2024, 18:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.