ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.71 din 30 iunie 2010
privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.71 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.6/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 603/2010
În vigoare: Intră în vigoare la: 02.07.2010
Publicare: M.Of. nr. 452/2 iul. 2010
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
  L. nr.98/1992 pentru ratificarea Conventiei privind protectia Marii Negre impotriva poluarii, semnata la Bucuresti la 21 aprilie 1992
  L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  L. nr.107/1996 Legea apelor
  L. nr.110/1996 privind ratificarea Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, și aderarea la Acordul referitor la aplicarea partii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiat la New York la 28 iulie 1994
  H.G. nr.517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.
  O.U.G. nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  H.G. nr.1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  L. nr.238/2004 LEGEA petrolului
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
  L. nr.51/2006 LEGEA serviciilor comunitare de utilități publice
  L. nr.241/2006 LEGEA serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
  O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
  L. nr.19/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
  H.G. nr.546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere
  H.G. nr.1.194/2008 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (abrogat prin H.G. nr.545/2010)
  O. nr.127/2009 al ministrului sănătății privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București (abrogat prin O. nr.1.078/2010)
  H.G. nr.76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin H.G. nr.24/2013)
  H.G. nr.112/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
  H.G. nr.1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin O.U.G. nr.81/2024)
  H.G. nr.1.442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia (abrogat prin H.G. nr.253/2015)
  H.G. nr.1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (abrogat prin H.G. nr.47/2013)
  H.G. nr.1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.544/2012)
  H.G. nr.25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  O.G. nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.6/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
- modifică art. 3 pct. 2, titlul anexei nr. 3
Modificată: L. nr.205/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
- modifică art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (8), art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (3)
  L. nr.279/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
- modifică si înlocuieste anexa nr. 3


Vineri, 19 iulie 2024, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.