LEGE nr.140 din 7 iulie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.140 din 7 iulie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 42/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 471/8 iul. 2010
Functie activa:
Modifică: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 22 alin. (1) lit. j), art. 57 alin. (6) lit. b), art. 62 alin. (2) și (3), art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (1) și (2), art. 68 alin. (1), art. 87 alin. (2) lit. d), art. 90 alin. (6), art. 91, art. 92 alin. (1), art. 92 alin. (2) și (4), art. 93 alin. (2), art. 107; introduce lit. j1) și j2) la art. 22 alin. (1), art. 221, alin. (4)-(8) la art. 58, alin. (4) la art. 65, alin. (3) la art. 68, alin. (21)-(23) la art. 89, alin. (8) la art. 90, alin. (11) la art. 92, art. 1071; abrogă art. 87 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (3); suspendă, până la data de 31 dec. 2010, aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. o), art. 65 alin. (3), art. 70 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (3); abrogă intervențiile legislative din art. I pct. 6-25 și art. VII din O.U.G. nr. 105/2009
dispune republicarea
  O.U.G. nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- abrogă art. I pct. 6-25, art. VII
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.780/2010 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
odata cu:
L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- cu excepția prevederilor art. 20, 201—2010, ale art. 60 alin. (3), ale art. 601—604,621—6213 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019


Miercuri, 22 mai 2024, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.