HOTĂRÂRE nr.309 din 6 mai 1996
privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local in comun, de suprafata și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studentii din invatamantul de stat și din invatamantul particular acreditat
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.309 din 6 mai 1996
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 99/16 mai. 1996
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.705/1993 privind acordarea de reduceri pentru transportul pe calea ferata al elevilor și studentilor, in perioada vacantelor (abrogat prin H.G. nr.42/2017)
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.292/1996 privind autorizarea Ministerului Invatamantului de a asigura legitimatia de elev
art.3
  H.G. nr.1.187/2000 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafața și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiaza elevii și studenții din învațamântul de stat și din învațamântul particular acreditat (abrogat prin H.G. nr.435/2020)
modifică art.5 alin.(1)
  H.G. nr.1.367/2003 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat (abrogat prin H.G. nr.435/2020)
introduce alin.(4), (5) si (6) la art. 5
  H.G. nr.1.468/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat și din învățământul particular acreditat (abrogat prin H.G. nr.435/2020)
- modifică art. 5 alin. (1) și alin. (4)
  H.G. nr.42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți
- Abrogă prevederile referitoare la transportul feroviar și cu metroul
Abrogat: H.G. nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017


Marți, 07 februarie 2023, 17:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.