LEGE nr.171 din 16 iulie 2010
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.171 din 16 iulie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 390/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 513/23 iul. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 692/15 oct. 2010
Functie activa:
Abrogă: L. nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.830/2010 pentru promulgarea Legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Rectificare: M.Of. nr. 692/15 oct. 2010
Modificată: O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 88 alin. (3)-(5) a - modifică art. 34, art. 36 alin. (5); abrogă art. 40
  O.U.G. nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3, art. 4 lit. b), art. 5, art. 6 partea introductivă și lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f), art. 8, art. 12 lit. e), art. 13, art. 14, art. 15 lit. c), art. 16, art. 17 partea introductivă, art. 18, art. 19, art. 20 partea introductivă și lit. b), art. 21 lit. a), c), g) și i), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. b)-e) și g), art. 27 alin. (6), art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) și (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44, anexele nr. 1-4; introduce art. 51, lit. e) și f) la art. 6, alin. (3) la art. 7, lit. f) la art. 9, lit. d)-f) la art. 15, alin. (2) și (3) la art. 15, lit. f) la art. 17, lit. l) la art. 21, lit. d1) la art. 24 alin. (1), alin. (1-1) și (12) la art. 24, alin. (11) și (12) la art. 43 și anexa nr. 5
dispune republicarea
  L. nr.134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 3 alin. (2) și alin. (3) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1) și (2) și alin. (4) și (5), art. 5 alin. (6) lit. b) și c) și alin. (7) și (8), art. 51 partea introductivă și lit. b) și c), art. 6 lit. e), art. 8 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 9 lit. f), art. 11 lit. b), art. 12 partea introductivă și lit. e) și f), art. 13 alin. (1) lit. a)-d) și f), art. 14 alin. (1) partea introductivă și lit. a)- c), art. 15 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (2) și (3), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e)- g), art. 16 alin. (2) partea introductivă și lit. b), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. b), art. 18, art. 19 alin. (1) lit. b)-d) și g)-i), art. 19 alin. (2) partea introductivă și lit. a)-f), art. 19 alin. (4) lit. a), e)-g), l) și m), art. 19 alin. (5), (7) și (12)-(14), art. 21 lit. g), i), k) și l), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (1) lit. b)-d), d1) și e), art. 24 alin. (11), art. 30 alin. (6), art. 34, art. 36, art. 42 alin. (1) și modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 3; introduce lit. e) și f) la art. 2, alin. (9) la art. 5, alin. (4) la art. 7, lit. g)-i) la art. 15 alin. (1), alin. (21) și (31) la art. 19, lit. p) și q) la art. 19 alin. (4), alin. (15) la art. 19, alin. (41) la art. 22, art. 231; abrogă art. 3 alin. (1) și alin. (3) lit. c)-e), art. 5 alin. (3), art. 51 lit. a), art. 6 lit. f), art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. d)-f), art. 17 lit. f), art. 19 alin. (2) lit. g), alin. (3) lit. a) și alin. (11), art. 20, art. 23 și art. 39 alin. (3)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.197/2019 DECIZIA nr. 197 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (13) și (14) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- art. 19 alin. (13), în forma modificată prin art. I pct. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016
Modificată: L. nr.146/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 51/2016 si modifică art. 3, art. 19, art. 21 lit. a), c), d), g), i) si j); introduce art. 191; abrogă art. 22 alin. (4); abrogă art. I pct. 2, 3, 6, 15, 27, 30, 35-38 din O.U.G. nr. 51/2016 cu ref. la art. 1 alin. (2) lit. b), art. 2 lit. c), art. 4 lit. b), art. 12 lit. e), art. 20 partea introductivă si lit. b), art. 23, art. 30 alin. (6), art. 36 alin. (1) si (2), art. 39 alin. (3), art. 42 alin. (1)
  O.U.G. nr.119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 lit. b), c) si e), art. 3 alin. (1) si alin. (2) lit. a), art. 4 lit. b), art. 51 lit. c), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8 (la 15 octombrie 2021), art. 9 lit. f), art. 10 lit. b), art. 11 lit. c), art. 12 (la 15 octombrie 2021), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 15 alin. (1) (la 15 octombrie 2021), art. 16 alin. (1) lit. g), art. 17 lit. c), art. 18 lit. b), art. 19 alin. (1) si (2), art. 19 alin. (5) si (10), art. 21 lit. d), j) si l), art. 22 alin. (2), (3), (5) si (6), art. 24 alin. (1) lit. d) si e), art. 29 alin. (1), art. 31 alin. (2), art. 34 si art. 36 alin. (1), (7) si (8) ; introduce lit. e1) la art. 2, lit. d) la art. 5 (la 15 octombrie 2021), lit. c) la art. 10 (la 15 octombrie 2021), lit. h) si i) la art. 16 alin. (1) (la 15 octombrie 2021), alin. (21)-(24) si alin. (101) la art. 19 si alin. (8) la art. 30 (la 15 octombrie 2021); abrogă art. 5 alin. (4) si (5), art. 6 lit. a), art. 7 alin. (1) lit. f) si alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. a) si b), art. 18 lit. c), art. 19 alin. (6) lit. a), f), g) l), m) si alin. (9) si art. 21 lit. c), g)-i) si k)
dispune republicarea


Miercuri, 29 mai 2024, 13:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.