ORDIN nr.1.866 din 16 iulie 2010
al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licenței și brevetului de turism

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.866 din 16 iulie 2010
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 544/4 aug. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism
art. 7
  H.G. nr.1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
art. 13 alin. (6)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.170/2001 al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism
totodata, abrogă:
O. nr.691/2002 al ministrului turismului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
O. nr.910/2002 al ministrului turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
O. nr.1.192/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și înlocuirea anexei nr. 5 la Normele metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
Trimitere la: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  H.G. nr.238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  L. nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.899/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism


Marți, 30 mai 2023, 11:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.