HOTĂRÂRE nr.756 din 28 iulie 2010
pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.756 din 28 iulie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 573/12 aug. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 408/10 iun. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
art. 10 lit. d), art. 11 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  O. nr.756/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin (abrogat prin O. nr.1.329/2014)
  O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
  L. nr.74/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 408/10 iun. 2011
Modificat: H.G. nr.959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum și pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
- durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat se prorogă până la 30 iunie 2014


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.