ORDIN nr.2086/4504 din 2010
al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2086 din 6 august 2010
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Numar/data: Ordin nr.4504 din 20 iulie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 573/12 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art. 191
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.256/2015 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării științifice pentru modificarea și completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 (abrogat prin O. nr.1.056/2016)
Abrogat: O. nr.1.056/2016 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale si cercetării științifice pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal


Sâmbătă, 25 mai 2024, 13:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.