HOTĂRÂRE nr.101 din 29 iulie 2010
pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.101 din 29 iulie 2010
Emitent: Registrul Urbaniștilor
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 577/13 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
art. 38 alin. (3)
  L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
Functie activa:
Abrogă: H. nr.26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România
Trimitere la: L. nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
  L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  L. nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România


Marți, 30 mai 2023, 11:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.