HOTĂRÂRE nr.19 din 27 iulie 2010
pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.19 din 27 iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Publicare: M.Of. nr. 579/16 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
art. 57 alin. (6)
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
art. 16, art. 21, art. 23 lit. f), art. 24 lit. a) și o)
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
art. 15 alin. (6)
  H.P. nr.24/2006 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  H.P. nr.26/2010 pentru numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: H. nr.18/2009 pentru aprobarea Normei nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  L. nr.204/2006 privind pensiile facultative
  H. nr.37/2007 pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.14/2015)
Functie pasiva:
Încetare aplicabilitate: H. nr.18/2009 pentru aprobarea Normei nr. 13/2009 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private


Miercuri, 12 iunie 2024, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.