DECIZIE nr.532 din 5 august 2010
privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.532 din 5 august 2010
Emitent: Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 583/17 aug. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art. 19 alin. (1) și (3)
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
art. 62 alin. (1) și (4), art. 621
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
art. 10 alin. (2) pct. 12, art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) și (3)
Functie activa:
Modifică: Decizie nr.686/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației (abrogat prin Decizie nr.551/2012)
Trimitere la: L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
  Decizie nr.658/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio (abrogat prin Decizie nr.353/2015)
Functie pasiva:
Abrogat: Decizie nr.551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
odata cu:
Decizie nr.686/2005 a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.