ORDONANȚĂ nr.18 din 18 august 2010
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.18 din 18 august 2010
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.148/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 485/2010
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 590/19 aug. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 616/31 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. I.1
Functie activa:
Modifică: L. nr.11/2010 LEGEA bugetului de stat pe anul 2010
- rectifică bugetul de stat pe anul 2010; modifică art. 17 alin. (7); introduce alin. (11) la art. 8, alin. (71) la art. 17; abrogă art. 24 alin. (2)
Trimitere la: H.G. nr.168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizarii productiei de titei și gaze naturale, rafinarii, transportului petrolier
  H.G. nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
  L. nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane (S.N.C.F.R.) pentru finantarea Proiectului de modernizare a cailor ferate, semnat la Luxemburg și la Bucuresti la 30 iunie 1998
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
  O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.77/2014)
  L. nr.137/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.77/2014)
  O.U.G. nr.14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
  L. nr.131/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței
  H.G. nr.655/2009 privind finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
  H.G. nr.234/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
  H.G. nr.421/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, și stabilirea unor măsuri pentru dotarea adecvată a forțelor suplimentare destinate să participe la stabilizarea și reconstrucția Afganistanului
  O.U.G. nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
  O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
  H.G. nr.729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcții necesare pentru reconstrucția și repararea unor case afectate de calamitățile naturale din 2010
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 616/31 aug. 2010
Modificată: O.U.G. nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
- modifică art. 50 alin. (2) lit. a) și b); introduce alin. (3) la art. 50; abrogă art. 52
Aprobată: L. nr.148/2013 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010


Duminică, 14 iulie 2024, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.