ORDONANȚĂ nr.20 din 18 august 2010
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.20 din 18 august 2010
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.50/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 719/2010
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 606/26 aug. 2010
Temei legal:
  L. nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Abrogă: L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
totodata, abrogă:
O.G. nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
L. nr.503/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
O.G. nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
L. nr.406/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
O.G. nr.19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
L. nr.81/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
H.G. nr.14/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
L. nr.62/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
H.G. nr.1.491/2009 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.605/2003 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
H.G. nr.2.176/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziții privind obligativitatea aplicării standardelor și actualizării referirilor la standarde
  H.G. nr.487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
totodata, abrogă:
H.G. nr.298/2004 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
totodata, abrogă:
H.G. nr.140/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
Trimitere la: O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  L. nr.355/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  H.G. nr.1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.8/2012 Ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- modifică art. 2 alin. (1) lit. c), art. 12
Aprobată cu modificări: L. nr.50/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- modifică art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 10 alin. (2)


Duminică, 05 februarie 2023, 07:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.