ORDIN nr.1.294 din 19 august 2010
al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea și aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.294 din 19 august 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 606/26 aug. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
  H.G. nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.014/2023 al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea cuantumului tarifelor privind verificarea, aprobarea si revizuirea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră si a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activitătile de aviatie


Vineri, 19 iulie 2024, 02:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.