ORDIN nr.2.495 din 26 august 2010
al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.495 din 26 august 2010
Emitent: Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 634/9 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
art. 26 alin. (1) pct. 16
  H.G. nr.1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice (abrogat prin H.G. nr.593/2011)
art. 2 lit. p)
  H.G. nr.90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
art. 11 alin. (4)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.2.398/2008 al ministrului culturii și cultelor privind reorganizarea activității de atestare a specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice și pentru aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora
Trimitere la: L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  L. nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.190/2020 al ministrului culturii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2.495/2010


Marți, 30 mai 2023, 10:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.