ORDIN nr.1.292 din 9 septembrie 2010
al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 108 "Acces și participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.292 din 9 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Publicare: M.Of. nr. 640/13 sep. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei și Finantelor (abrogat prin H.G. nr.1.151/2012)
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
  H.G. nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (abrogat prin H.G. nr.10/2013)
art. 12
  O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
  O. nr.2.548/2009 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
  O. nr.1.117/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"


Joi, 01 decembrie 2022, 13:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.