HOTĂRÂRE nr.931 din 1 septembrie 2010
privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieței interne - IMI și pentru aprobarea normelor și procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.931 din 1 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 651/20 sep. 2010
Temei legal:
  L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
art. 30 alin. (1) lit. a) și art. 41 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  O.U.G. nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
  L. nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România


Marți, 30 mai 2023, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.