ORDIN nr.218 din 29 septembrie 2010
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.218 din 29 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 676/5 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
  L. nr.389/2005 Legea calului
Functie activa:
Abrogă: O. nr.342/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie și a modelului legitimațiilor speciale pentru specialiștii din rețeaua de ameliorare și reproducție în zootehnie
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.18/2012 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice (abrogat prin O. nr.344/2019)
Abrogat: O. nr.344/2019 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 10:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.