ORDIN nr.792 din 6 octombrie 2010
al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea componenței, a atribuțiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor privind auditul de siguranță rutieră, precum și a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.792 din 6 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 688/13 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
art. 6, art. 7 alin. (3), art. 21 alin. (2) lit. k)
  H.G. nr.76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (abrogat prin H.G. nr.24/2013)
art. 5 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.265/2008 privind auditul de siguranță rutieră
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.42/2016 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, a Metodologiei de organizare a cursurilor de formare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și de atestare a acestora, a Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranței rutiere și a auditului/inspecției de siguranță rutieră, de desemnare și de lucru a auditorilor/inspectorilor de siguranță rutieră, precum și a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii și cu auditorii/inspectorii de siguranță rutieră


Luni, 05 decembrie 2022, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.