HOTĂRÂRE nr.997 din 29 septembrie 2010
privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.997 din 29 septembrie 2010
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 692/15 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.816/1998 privind conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.17/1999 privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a III-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea și închiderea definitivă a unor mine și cariere, etapa a IV-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a V-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine și cariere, etapa a VI-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
- înlocuiește anexa nr. 3
  H.G. nr.1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.1.008/2006 privind aprobarea închiderii definitiveși monitorizării factorilor de mediu postînchidere aunor mine și cariere, etapa a IX-a
- modifică anexa nr. 1; înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.644/2007 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a X-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
- înlocuiește anexa nr. 3
Trimitere la: L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  H.G. nr.313/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Conservare și închidere a Minelor "Conversmin" - S.A
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin O.G. nr.2/2021)
  O.U.G. nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (abrogata prin O.U.G. nr.77/2014)


Miercuri, 29 martie 2023, 07:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.