ORDIN nr.5.328 din 28 septembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.328 din 28 septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 719/28 oct. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  H.G. nr.567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat (abrogat prin H.G. nr.681/2011)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.3.904/2006 al ministrului educației și cercetării privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
totodata, abrogă:
O. nr.3.173/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.904/2006 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.3.759/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia


Marți, 03 octombrie 2023, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.