ORDIN nr.239 din 27 octombrie 2010
al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.239 din 27 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 735/4 noi. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
art. 89 lit. b)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
art. 7 alin. (4)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.409/2008 al ministrului internelor și reformei administrative privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Trimitere la: O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
  O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului
  L. nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.140/2015 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne


Marți, 23 iulie 2024, 04:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.