ORDIN nr.5.615 din 11 noiembrie 2010
al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.615 din 11 noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Publicare: M.Of. nr. 760/15 noi. 2010
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 141 lit. p)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 10 alin. (3)
  H.G. nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.536/2011)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.5.742/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010
  O. nr.3317/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008
  O. nr.3607/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării privind prorogarea unor termene și perioade prevăzute în Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008 în Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.743/2008, și în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul București și județele nominalizate în Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.741/2008
  O. nr.4038/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.4.661/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea și completarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 20112012, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.615/2010


Vineri, 08 decembrie 2023, 00:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.