HOTĂRÂRE nr.1.023 din 6 octombrie 2010
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.023 din 6 octombrie 2010
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 765/16 noi. 2010
Temei legal:
  O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
art. 15 alin. (1)
  O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (abrogata prin O.G. nr.26/2013)
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 5 lit. j)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor


Joi, 01 decembrie 2022, 18:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.