Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.153 din 28 iunie 2017 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 209/2017
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 492/28 iun. 2017
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
totodata, abrogă:
L. nr.108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
O.U.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
L. nr.325/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
totodata, abrogă:
L. nr.185/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
O.G. nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
L. nr.354/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
  L. nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
  O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
totodata, abrogă:
L. nr.182/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
  O.U.G. nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
Modifică: L. nr.82/1992 privind rezervele de stat
- abrogă art. 12 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
- abrogă art. 18 alin. (2)—(5)
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
- abrogă prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2)
  O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
- abrogă art. 30 alin. (3)
  L. nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
- abrogă alin. (3) și prevederile referitoare la acordarea sporului de importanță națională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
- abrogă art. 7
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
- abrogă art. 36 lit. f)
  L. nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- abrogă art. 16—19
  H.G. nr.1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping (abrogat prin H.G. nr.1.182/2022)
- abrogă art. 13 alin. (2)
  L. nr.435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
- abrogă art. 23
  L. nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă art. 291
  L. nr.226/2009 Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România
- abrogă art. 16 alin. (11) și (12)
  O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- abrogă cap. I cu art. 1—5, art. 9 și 10
  O.U.G. nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă cap. I cu art. 1—14 și art. 18
  O.U.G. nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- abrogă art. 16 alin. (2)
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă cap. I cu art. 1—13 și art. 32, 321 și 33
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 17 alin. (2)
  L. nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- abrogă art. 8 alin. (2)
  O.U.G. nr.27/2015 ORDONANȚĂ de urgentă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- abrogă art. II
  O.U.G. nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. III
  O.U.G. nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (abrogata prin O.U.G. nr.77/2021)
- abrogă art. 4
  L. nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
- abrogă art. 101 alin. (10)
  L. nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- abrogă art. II și III
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- cap. I cu art. 1—121, art. 13 și 16
  O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. I, I1, I2 și III
  O.U.G. nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- abrogă art. I, II, III și IV
  L. nr.193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. II
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.580/2017 pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Modificată: O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 16 alin. (1), (2) și (10), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 38 alin. (3) lit. c), art. 39, art. 40, art. 44 alin. (1) pct. 30, anexele nr. I, V și VIII; modifică și completează anexele nr. II și IX; introduce alin. (7) la art. 10, alin. (101)-(105) la art. 16, alin. (5) și (6) la art. 18, alin. (5) la art. 25 și lit. h) și i) la art. 38 alin. (3)
  L. nr.79/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 91/2017 și modifică art. 22, art. 29, art. 38 alin. (3) lit. b) și lit. d), anexa nr. I, anexa nr. II, anexa nr. III, anexa nr. V, anexa nr. VI, anexa nr. VIII, anexa nr. IX; introduce alin. (101) - (106) la art. 16, alin. (11) și (12) la art. 33, lit. d1) la art. 38 alin. (3), lit. j) la art. 38 alin. (3), completează anexa nr. II, anexa nr. V, anexa nr. VIII, anexa nr. IX
  L. nr.80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 11 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. d), anexa nr. II; completează anexa nr. VIII
  O.U.G. nr.41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) lit. g), anexa nr. I, anexa nr. II; introduce alin. (7) și (8) la art. 18, alin. (6) la art. 25, lit. d2) la art. 38 alin. (3), alin. (61) la art. 38
  L. nr.234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
- modifică anexa nr. V capitolul VIII art. 12 alin. (2) si (5)
Referită de: Decizie nr.82/2018 DECIZIA nr. 82 din 26 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Modificată: L. nr.287/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexele nr. I, II, V, VIII; completează anexa nr. VIII
  O.U.G. nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- prevederile art. 26 alin. (4)-(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- introduce alin. (41) la art. 38
  L. nr.61/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. I lit. B art. 4, anexa nr. I cap. I lit. B art. 16, anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 4, anexa nr. I cap. III lit. C nr. crt. 1 si 3 si anexa nr. VII cap. II art. 10 lit. a); introduce alin. (42) la art. 38, alin. (8) la art. 38, alin. (31) la anexa nr. II cap. II art. 6, pct. 11 la nota din anexa nr. V cap. V, nr. crt. 71 la anexa nr. VIII cap. II lit. C la tabelul de la lit. b) si pct. 11 la anexa nr. VIII cap. II lit. C la nota tabelului de la lit. b); completează nota de la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c)
  L. nr.91/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
  O.U.G. nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. I a cap. III, lit. E, art. 5 alin. (3)
  L. nr.105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
- introduce alin. (11) la art. 18
  O.U.G. nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr.I cap. III lit. E
  L. nr.131/2019 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. I cap. I lit. B art. 16
  L. nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. VIII si anexa nr. IX
Referită de: Decizie nr.41/2019 DECIZIA nr. 41 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 5 și art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B
Vezi si: D.C.C. nr.845/2019 DECIZIA nr. 845 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V, (respinge ca neîntemeiată)
Modificată: L. nr.5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020
- modifică anexa nr. I
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică anexele nr. I si VI; introduce alin. (5) la art. 33
Referită de: Decizie nr.3/2020 DECIZIA nr. 3 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- anexa nr. II
Modificată: O.U.G. nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (abrogata prin O.U.G. nr.114/2020)
- modifică anexa nr. VIII
  L. nr.42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexele nr. I si III
  L. nr.51/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. II; introduce alin. (43) la art. 38
  L. nr.64/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. I; modifică si completează anexa nr. II; introduce alin. (44) la art. 38
  D.C.C. nr.221/2020 DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său, (termenul se împlinește la 20 august 2020) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
  O.U.G. nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
- completează anexa nr. VIII
  L. nr.141/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 67/2020 și introduce alin. (21) la art. 25
  L. nr.156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plăti din fonduri publice
- modifică anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 5 și lit. C nr. crt. 3
  L. nr.157/2020 pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- introduce art. 151 la anexa nr. VI
  O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
- modifică art. 38 alin. (41) lit. c)
  L. nr.206/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică și completează anexa nr. II si VIII
Referită de: Decizie nr.59/2020 DECIZIA nr. 59 din 28 septembrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
  Decizie nr.64/2020 DECIZIA nr. 64 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (41) și alin.
  Decizie nr.27/2020 DECIZIA nr. 27 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- dispozițiille anexei nr. VIII cap. II lit. A secțiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) și alin. (6)
Modificată: L. nr.229/2020 pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- introduce alin. (9) la art. 38
  O.U.G. nr.226/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022
Referită de: Decizie nr.7/2021 DECIZIA nr. 7 din 8 februarie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 38 alin. (41)
  Decizie nr.8/2021 DECIZIA nr. 8 din 8 februarie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 39 alin. (4) raportat la art. 39 alin. (1)
Modificată: L. nr.91/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 58/2019
Referită de: Decizie nr.31/2021 DECIZIA nr. 31 din 17 mai 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 6 lit. f)
Vezi si: D.C.C. nr.413/2021 DECIZIA nr. 413 din 10 iunie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a sintagmei "alte institutii de spectacole sau concerte" cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- sintagma „alte institutii de spectacole sau concerte” cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III
Referită de: Decizie nr.15/2021 DECIZIA nr. 15 din 28 iunie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- dispozitiile art. 38 alin. (3) lit. a) si alin. (6), raportate la art. 4 si 5 din capitolul VIII sectiunea I din anexa nr. V
Modificată: L. nr.220/2021 pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. I lit. C nr. crt. 1 si 3 din tabel si lit. E art. 9 alin. (1) lit. a) pct. (i)
Referită de: Decizie nr.24/2021 DECIZIA nr. 24 din 15 noiembrie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 5 alin. (1) si art. 8 din anexa nr. I capitolul I litera B
Modificată: L. nr.288/2021 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 22 alin. (2) si anexa nr. I; introduce alin. (3) la art. 22
  O.U.G. nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
- prorogă termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) până la data de 1 ianuarie 2027
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027
  D.C.C. nr.294/2022 DECIZIA nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, ale art. 38 alin. (2) si (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si ale art. 14 alin. (1) si (5) si ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017
- suspendă pentru 45 de zile art. art. 14 alin. (5) din anexa nr. VI (termenul se împlineste la data de 7 august 2022), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.294/2022 DECIZIA nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, ale art. 38 alin. (2) si (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si ale art. 14 alin. (1) si (5) si ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017
- art. 14 alin. (5) din anexa nr. VI
Modificată: L. nr.274/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- aprobă O.U.G. nr. 226/2020
Referită de: Decizie nr.61/2022 DECIZIA nr. 61 din 17 octombrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 2 alin. (1) lit. c) si art. 36 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.152/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică art. 16 alin. (1), (8) si (105), art. 17 alin. (1), (2), (3) si (5); introduce alin. (21), (6) si (7) la art. 17
  L. nr.328/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătătii
- modifică anexa nr. II cap. I pct. 1 nota de la subpct. 1.3 pct. 41- 43; abrogă (la data de 1 ianuarie 2023) anexa nr. II cap. I nota de la subpct. 1.3. pct. 44 si 45
  L. nr.366/2022 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2021 privind înfiintarea Directoratului National de Securitate Cibernetică, precum si pentru completarea anexei nr. VIII la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- completează anexa nr. VIII
  L. nr.378/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- modifică anexa nr. I; introduce alin. (21) si alin. (22) la art. 16
  L. nr.10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
- modifică anexa nr. VIII
  O.G. nr.19/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si pentru completarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare si rezilientă
- modifică art. 16 alin. (2), alin. (21) si alin. (105); abrogă art. 16 alin. (22)
  L. nr.55/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2022 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 152/2022
  L. nr.130/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 131/2021
  O.U.G. nr.53/2023 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul national de învătământ de stat (abrogata prin O.U.G. nr.57/2023)
- modifică si înlocuieste anexa nr. I cap. I lit. A
  O.U.G. nr.57/2023 Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul national de învătământ de stat
- modifică si înlocuieste anexa nr. I cap. I lit. A
  O.G. nr.42/2023 Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru modificarea si completarea altor acte normative
- modifică anexa nr. II : modifică art. 31 de la cap. II
Referită de: Decizie nr.51/2023 DECIZIA nr. 51 din 18 septembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. (3) si ale art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, stabileste că excluderea cumulului dintre indemnizatia lunară pentru titlul stiintific de doctor si salarizarea aferentă gradului didactic I obtinut în baza aceluiasi titlu stiintific de doctor se aplică si cadrelor didactice cărora, anterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, li s-a acordat gradul didactic I în considerarea titlului stiintific de doctor, în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si a Metodologiei formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.770/1998, cu modificările si completările ulterioare
Modificată: O.U.G. nr.88/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătătii
- modifică anexa nr. II : modifică art. 31 alin. (2) de la cap.II
  L. nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitătii financiare a României pe termen lung
- modifică art. 18 alin. (1), art. 13 alin. (1) de la anexa nr. I, art. 7 alin. (1) lit. c) si art. 14 alin. (1) lit. d) de la anexa nr. II cap. II, art. 1 alin. (1) lit. a) de la anexa nr. III cap. VI, art. 2 alin. (1) de la anexa nr. IV cap. VI, art. 4 alin. (1) de la anexa nr. V cap. VIII, art. 12 alin. (2) de la anexa nr. VI cap. II, art. 10 lit. a) de la anexa nr. VII cap. II, art. 1 alin. (1) de la anexa VIII cap. I, pct. 4 de la anexa VIII cap. II nota referitoare la pct. 2, art. 1 alin. (1) de la anexa VIII cap. II lit. I, art. 2 alin. (1) lit. a) de la anexa nr. VIII cap. II lit. I, art. 7 alin. (1) de la anexa nr. VIII cap. II lit. J
  L. nr.373/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ si a aplicatiilor informatice MySMIS2021 si SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 si pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- aprobă O.U.G. nr. 172/2022
Referită de: Decizie nr.80/2023 DECIZIA nr. 80 din 11 decembrie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 6 lit. b) si c)
Modificată: O.U.G. nr.115/2023 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 14 alin. (1)
  O.U.G. nr.128/2023 Ordonantă de urgentă pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învătământ si alte sectoare de activitate bugetară
- modifică anexa nr. VIII : modifică pct. I asteriscul „*)” de la cap. I lit. A, pct. I asteriscul „*)” de la cap. II lit. A; introduce alin. (12) la art. 16, o notă la cap. I pct. 2 după lit. b.4 la anexa nr. II, la capitolul II subcapitolul I litera A sectiunea I punctul 2.9, „Nota” din anexa nr. VIII se completează la punctele 2 si 3 cu titulatura Consiliului Economic si Social
Referită de: Decizie nr.3/2024 DECIZIA nr. 3 din 29 ianuarie 2024 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 25 alin. (1) si art. 6 lit. b)
Modificată: O.U.G. nr.16/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, precum si pentru organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
- modifică anexa nr. I: modifică cap. III lit. B nr. crt. 4 si 5, cap. III lit. C nr. crt. 1, 3 si 4, cap. III lit. D tabelul, cap. III lit. E sectiunea a 2-a art. 5 alin. (1), cap. III lit. E sectiunea a 2-a art. 7 alin. (3), cap. III lit. E sectiunea a 3-a art. 9 alin. (1) si, începând cu data de 1 ianuarie 2025, cap. III lit. E sectiunea a 3-a art. 9; completează anexa nr. I: introduce nr. crt. 5 la cap. III lit. C; completează anexa nr. VIII: introduce pct. 9 la nota din cap. 1 lit. A pct. I; abrogă art. unic pct. 6 din L. nr. 378/2022 - cu referire la anexa nr. I cap. III lit. E sectiunea a 3-a art. 9 alin. (2)
  O.U.G. nr.19/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistentă socială si alte sectoare de activitate bugetară
- modifică si completează anexa nr. II: modifică cap. II art. 31 alin. (2) si (3); introduce alin. 11 la anexa nr. II cap. II art. 31
  O.U.G. nr.26/2024 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Nationale si a unor cheltuieli determinate de pregătirea si executarea unor misiuni în afara teritoriului national, în vederea realizării si mentinerii capabilitătii aferente achizitiei sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 si a altor programe de înzestrare, pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale, precum si pentru adoptarea unor măsuri privind retentia si atragerea personalului în aceste domenii
- modifică si completează anexa nr. VI cap. II : modifică art. 16, art. 38 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (1); introduce lit. k) si l) la art. 38 alin. (1)
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. VIII : modifică pct. 9 de la nota din cap. 1 lit. A pct. I lit. f)


Duminică, 14 aprilie 2024, 07:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.